Contacteer ons
cardiale revalidatie Move-Up

Cardiale revalidatie

Cardiale revalidatie is bedoeld voor patiënten met hartproblemen die bv. een stentimplantatie ondergingen, een hartinfarct doormaakten, aan hartfalen leden of een hartoperatie ondergingen.

Bij cardiale revalidatie ligt de focus op een actieve/fysieke revalidatie.

Samen met de therapeut wordt een oefenschema opgesteld dat progressief wordt opgebouwd waardoor herstelproces wordt bevorderd.